KURIKULUM DIKNAS

Mencakup mata pelajaran umum:  Fisika, Biologi, Kimia, matematika, bahasa inggris, bahasa Indonesia, geografi, sosiologi, ekonomi, akuntansi, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, teknologi informasi, dan komunikasi.

KURIKULUM DEPAG

Mencakup al-qur’an hadits, ilmu fiqh, bahasa arab, aqidah akhlak, sejarah kebudayaan islam.

KURIKULUM PESANTREN

Mencakup Bidang Tata Bahasa Arab : Jurumiyah, Amtsilati, ‘Imriti, Alfiyah, Amtsilah Tasyrifiyyah, Kaelani; Fiqih: Qawa’idul Fiqhiyah, Ushul Fiqih, Fathul Qarib, Mabadiul Fiqhiyyah; Tasawuf: Washoya, Ta’limul Muta’alim, Ayuhal Walad, Nasho’ikhul ‘Ibad; Al-Quran: Tahfidzul Quran, Tahsinul Quran, Tarjamah, Bidayatul Mujtahid,      hidayatul mustafidz, Syifaul Jinan